Âm Trần Siêu Mỏng

Lọc sản phẩm

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Giá: 204,000 VND
Đèn Led âm trần siêu mỏng 12W (SPL-12-T170)
: SPL-12-T170
: 12W
: Vàng Trung Tính Trắng
: Ø170*20 mm
: Ø150 mm
: 780 Lm
: CRI>86
: IP44
: 24 Tháng
Giá: 204,000 VND

Giá: 269,000 VND
Đèn Led âm trần siêu mỏng 18W (SPL-18-T225)
: SPL-18-T225
: 18W
: Vàng Trung Tính Trắng
: Ø225*20 mm
: Ø205 mm
: 1170 Lm
: CRI>86
: IP44
: 24 Tháng
Giá: 269,000 VND

Giá: 138,000 VND
Đèn Led âm trần siêu mỏng 6W (SPL-6-T120)
: SPL-6-T120
: 6W
: Vàng Trung Tính Trắng
: Ø120*20 mm
: Ø100 mm
: 400 Lm
: CRI>86
: IP44
: 24 Tháng
Giá: 138,000 VND

Giá: 182,000 VND
Đèn Led âm trần siêu mỏng 9W (SPL-9-T150)
: SPL-9-T150
: 9W
: Vàng Trung Tính Trắng
: Ø150*20 mm
: Ø130 mm
: 600 Lm
: CRI>86
: IP44
: 24 Tháng
Giá: 182,000 VND