Đèn Pha Led

Lọc sản phẩm

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Giá: 1,000,000 VND
Đèn Pha Led 100W Chip Osram (EC-FL-100)
: EC-FL-100
: 100W
: Vàng Trắng
: 270*210*34 mm
:
: 8000 Lm
:
: IP65
: 24 Tháng
Giá: 1,000,000 VND

Giá: 160,000 VND
Đèn Pha Led 10W Chip Osram (EC-FL-10)
: EC-FL-10
: 10W
: Vàng Trắng
: 102*82*24 mm
:
: 800 Lm
:
: IP65
: 24 Tháng
Giá: 160,000 VND

Giá: 250,000 VND
Đèn Pha Led 20W Chip Osram (EC-FL-20)
: EC-FL-20
: 20W
: Vàng Trắng
: 121*95*23 mm
:
: 1600 Lm
:
: IP65
: 24 Tháng
Giá: 250,000 VND

Giá: 360,000 VND
Đèn Pha Led 30W Chip Osram (EC-FL-30)
: EC-FL-30
: 30W
: Vàng Trắng
: 160*121*26 mm
:
: 2400 Lm
:
: IP65
: 24 Tháng
Giá: 360,000 VND

Giá: 550,000 VND
Đèn Pha Led 50W Chip Osram (EC-FL-50)
: EC-FL-50
: 50W
: Vàng Trắng
: 205*160*34 mm
:
: 4000 Lm
:
: IP65
: 24 Tháng
Giá: 550,000 VND