Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời

Lọc sản phẩm

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Giá: 2,700,000 VND
Đèn pha năng lượng mặt trời 100W, a.s trắng
: EC-FLSL-30-T
: 100W
: Trắng
:
:
: 11000 Lm
: CRI>80
:
: 24 Tháng
Giá: 2,700,000 VND

Giá: 1,700,000 VND
Đèn pha năng lượng mặt trời 30W, a.s trắng
: EC-FLSL-30-T
: 30W
: Trắng
:
:
: 3300 Lm
: CRI>80
:
: 24 Tháng
Giá: 1,700,000 VND

Giá: 1,900,000 VND
Đèn pha năng lượng mặt trời 50W, a.s trắng
: EC-FLSL-30-T
: 50W
: Trắng
:
:
: 6600 Lm
: CRI>80
:
: 24 Tháng
Giá: 1,900,000 VND